Nauka

Bardzo wiele dobrych artykułów na temat edukacji

rp_nauka19.jpg

Efektywność melioracji zależy od pracy rolnika, a także od doboru uprawianych odmian zbóż i roślin pastewnych. Ważne czynniki to: sposób uprawy, nawożenie, terminowość zbioru plonów i wreszcie właściwa eksploatacja urządzeń ...

rp_nauka13.jpg

Na zmeliorowanym terenie nie zawsze można dysponować wodą z bieżącego przepływu, zwłaszcza z niewielkich rzek, w lecie często wysychających. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach doprowadza się wodę ze zbiorników, położonych nieraz ...

rp_nauka86.jpg

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, jak ważna jest edukacja, a już najważniejsze chyba w dzisiejszych czasach jest uczenie się języków obcych. Ma to ścisły związek z globalizacją ...

rp_nauka88.jpg

Jeszcze do niedawna uważało się, że edukacja jest niezwykle ważna, a posiadanie wyższego wykształcenia gwarantuje znalezienie dobrej pracy, podczas gdy bez tego pozostaje jedynie wyjście w postaci mało płatnej i ...

16 lut 2016
rp_nauka13.jpg

Na zmeliorowanym terenie nie zawsze można dysponować wodą z bieżącego przepływu, zwłaszcza z niewielkich rzek, w lecie często wysychających. W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach doprowadza się wodę ze zbiorników, położonych nieraz z dala od nawadnianego obszaru. Jeśli natomiast brak i tego źródła wody, to i wówczas na rowach odwadniających nie rezygnuje się z zastawek. Służą one do zamykania odpływu z rowów w miesiącach letnich, kiedy pojawia się ona z opadów atmosferycznych. Jest to metoda tzw. regulowanego odpływu. W tej metodzie jesteśmy jednak zależni od występowania opadów i dlatego w okresach posusznych nie jest ona skuteczna. Aby wykorzystać każdy opad, zastawki trzeba  [ Read More ]

Continue
8 sty 2016
rp_nauka88.jpg

Jeszcze do niedawna uważało się, że edukacja jest niezwykle ważna, a posiadanie wyższego wykształcenia gwarantuje znalezienie dobrej pracy, podczas gdy bez tego pozostaje jedynie wyjście w postaci mało płatnej i mało prestiżowej pracy fizycznej. Obecnie zaś sytuacja w tym kontekście mocno się zmieniła. Posiadanie wykształcenia nie jest już takie ważne, zwłaszcza w niektórych przypadkach, na przykład jeżeli chodzi o kierunki humanistyczne, po których ciężko znaleźć pracę. Ważniejsze są kwalifikacje, które na studiach nie zawsze się zdobywa, lepszą do tego metodą są staże oraz praktyki w miejscach, w których później chce się czy zamierza pracować. Czy to oznacza, że nie warto  [ Read More ]

Continue
7 gru 2015
rp_nauka41.jpg

Czysty tytan jest odporny na działanie wilgotnego chloru, roztworów chlorków metali alkalicznych i innych, na działanie wody morskiej, kwasów tlenowych i organicznych. Posiada on z tych wglądów duże zastosowanie w przemyśle lotniczym, zbrojeniowych i chemicznym. Bardzo podobny do tytanu, jeśli chodzi o odporność chemiczną, jest cyrkon. Otrzymanie go w stanie czystym interesuje szczególnie konstruktorów reaktorów jądrowych. Istnieje kilka metod jego otrzymywania, między innymi i destylacja frakcjonowana mieszaniny chlorku cyrkonu z tlenochlorkiem fosforu, otrzymać jak” najczystszy metal. Na zakończenie podamy jeszcze jeden oryginalny sposób otrzymywania czystego cyrkonu. Surowy (zanieczyszczony) cyrkon umieszcza się w reaktorze, gdzie przechodzi częściowo w jodek cyrkonu, który  [ Read More ]

Continue
7 gru 2015
rp_nauka.jpg

Szkło jest krzemianem kilku metali: głównie wapnia, sodu, potasu, magnezu i glinu. Znajdują się tam jeszcze w mniejszych ilościach bar, ołów, cynk, mangan, żelazo i bor. Lit i beryl są już rzadszymi składnikami szkła. Z anionów (jony ujemne) w mniejszych ilościach mogą znajdować się siarczany. Z dobrego, odpornego chemicznie i termicznie szkła laboratoryjnego przechodzić mogą do roztworu następujące składniki: krzemiany, borany, z kationów (jony dodatnie) zaś glin, wapń, bar, sód i potas (np. w postaci wodorotlenków), cynk. Jak powiedzieliśmy, są to jednak ilości bardzo małe i gdy nie pracujemy z substancjami zbyt agresywnymi, jeśli chodzi o działanie na szkło, to  [ Read More ]

Continue
7 gru 2015
rp_nauka71.jpg

Reaktor to jak gdyby fabryka energii jądrowej. W nim odbywa się łańcuchowa reakcja rozszczepienia atomów uranu. Aby rozwój reakcji łańcuchowej mógł przebiegać prawidłowo, uran, a szczególnie grafit „używane w reaktorach • muszą być bardzo czyste — rzędu „siedmiu dziewiątek”. Jesteśmy więc znowu przy zanieczyszczeniach. Popatrzmy na rząd zanieczyszczeń. Jest on przerażający w swojej znikomości. Ale czy przestraszył grono naukowców, zajmujących się trudną walką o wyzwalanie energii jądrowej w latach czterdziestych? Oczywiście, że nie. Podjęli oni walkę ze szkodliwymi domieszkami celem otrzymania bardzo czystych materiałów dla — jak wówczas mówiono —- stosu atomowego. Czy było to trudne zadanie? W odpowiedzi należy  [ Read More ]

Continue
7 gru 2015
rp_nauka67.jpg

Nie tylko metale czułe są na domieszki. Kaprysić potrafią również tworzywa przyszłości — masy plastyczne. Wspominaliśmy już o wymaganiach stawianych monomerowi do wyrobu pięknego, przezroczystego i bezbarwnego polistyrenu. Polistyren na pewno nie będzie „piękny, przezroczysty i bezbarwny”, gdy produkt wyjściowy będzie zanieczyszczony. Jeżeli będzie zanieczyszczony lotnymi składnikami, płyta z niego sporządzona będzie z biegiem czasu matowieć na powierzchni, ponieważ lotne zanieczyszczenia będą znikać, pozostawiając po sobie puste maleńkie otworki. Takie mikroskopijne otworki w dużych ilościach sprawiają wrażenie matowości, no i polistyren traci prawie całą swą wartość. W ten sposób 0,02% zanieczyszczeń powoduje stratę 99,9% (albo i więcej) produktu. To przemawia  [ Read More ]

Continue
7 gru 2015
rp_nauka67.jpg

O tym, że chemia jest nieodzowna dla lekarza, że. jest pomocnicą inżyniera konstruktora, budowniczego, towarzyszką agrotechnika, a nawet… astronauty, każdy mniej lub więcej słyszał. Mało jednak zapewne będzie ludzi, mających ją od strony, z której chcemy ją w tej książce przedstawić. Spójrzmy na substancję chemiczną jak na worek maku, do którego domieszano piasku, kredy, mąki. Ilość domieszek jest nam w tej chwili obojętna — zainteresowałoby to nas wtedy, gdybyśmy chcieli z maku zrobić użytek albo jeszcze bardziej — gdybyśmy znaleźli się W sytuacji Kopciuszka, któremu kazano wybierać ziarnka maku. Nam chodzi o rozpoznanie domieszek. Rozdzielenie mieszanin niektórych związków chemicznych jest  [ Read More ]

Continue
1 gru 2015
rp_nauka114.jpg

Ekologia wdziera się do naszego życia nie tylko w skali makro i odgórnych przepisów, które są narzucane przez władze, ale również do codziennego życia. Prowadzenie ekologicznego ogrodu może dawać bardzo dużo satysfakcji. Ziemia nie powinna być przekopywana zbyt często, bo może naruszać to jej ekosystem. Lepiej jest delikatnie „dłubać” w ziemi, przy pomocy widełek. Nie używajmy nawozów chemicznych, które mogą siać spustoszenie i są niezdrowe. Warto nawozić ziemię kompostem, obornikiem, węglem brunatnym. Starajmy się ograniczać zużycie chemicznych środków ochrony roślin. Produkty tego typu pozostają w glebie na długo, dostają się również do wód gruntowych. Mogą powodować wyginięcie nie tylko szkodliwych  [ Read More ]

Continue
1 gru 2015
rp_nauka14.jpg

Rośliny można ciąć o każdej porze, z wyjątkiem później wiosny, gdy w roślinie krążą soki. Latem trudno stwierdzić, co można przyciąć. Cięcia najlepiej dokonać jesienią i zimą, gdy rośliny nie mają liści. Są krzewy, które zakwitają już po roku, inne dopiero po dwóch latach np. forsycje. Jeśli przycinanie jest dokonywane co roku, nie należy przeprowadzać go zbyt silnie, tak aby nie wpłynęło to na kwitnienie. Krzewy wcześnie i późno kwitnące można przycinać w tym samym czasie. Rośliny wrażliwe na mrozy, powinny być przycinane wczesną wiosną. Winorośli powinna być przycinana w pierwszej połowie lutego. Krzew owocowy, który dobrze rośnie, będzie rodził  [ Read More ]

Continue
1 gru 2015
rp_nauka8.jpg

Pielęgnacja ogrodu to zespół czynności, które odbywają się w nim przez cały rok. Obejmuje ona zarówno cięcie (które powinno być wykonane we właściwy sposób i w odpowiednim czasie), nawożenie, przekopywanie ziemi. Do pielęgnacji należą również siew i rozmnażanie roślin, a także rozpoznawanie w porę chorób i szkodników oraz odpowiednie ich zwalczanie. Nie można tego robić gołymi rękami, potrzebne są do tego narzędzia. Ważny jest wybór odpowiednich środków pomocniczych. Obecnie w wypróchniałych drzewach nie stosuje się betonowych plomb. Zranienie pokrywa się specjalnymi preparatami zawierającymi środki grzybobójcze. Zaleca się zielony balsam na rany powstałe podczas piłowania, które są bardzo widoczne. Bardzo ważne,  [ Read More ]

Continue
1 gru 2015
nauka (16)

Bardzo zbulwersował mnie fakt, że podczas tegorocznych obraz rządu, już kilkukrotnie próbowano zdejmować oznaczenie naszej wiary, czyli krzyż. Zwłaszcza, że został on tam powieszony nie przez polityków, którzy szukają tematu zaczepnego, i drażniącego, lecz przez zwykłych obywateli, walczących o zmianę w tym kraju. Niestety jak widać, my lubimy się kajać taką nienawiścią, i często nawet obrzucamy się emocjami zupełnie nieprzychylnym, w dzisiejszych czasach. Wolimy jak to się ładnie mówi, zrzucić winę na innych, nie patrząc na ciebie, podobnie jest z tematem religii w szkołach. Tutaj zdanie mam podzielone, z jednej strony powinna istnieć, jednak co z dziećmi innych wyznań, czy  [ Read More ]

Continue
1 gru 2015
nauka (13)

Mógłbym powiedzieć, że istnieje tylko jedna wiara i religia, i jest ona słuszna, ale prawda jest oczywiście inna. Każde wyznanie, oparte jest o tą samą niemal historię o zbawicielu, posiadającego boskie moce, i uświadamiającemu nam, w jak wielkim grzechu żyjemy. No chyba, że mówimy w tym momencie, o takich religiach jak scjentolodzy, co bardziej podchodzi mi pod sektę, niż wyzwanie. Dobrym Bóg, to taki, który nakreśli ci przede wszystkim wartości według jakich powinieneś żyć, i jak traktować swojego bliskiego. Szkoda, że bardzo często, wiara ludzi, wykorzystywana jest do walki zbrojnej, gdzie cierpią niewinni ludzie, a przecież ich wszystkich mieliśmy bronić.  [ Read More ]

Continue