You are here:  / Szkoła / Pierwotne reakcje metaboliczne
rp_nauka47.jpg

Pierwotne reakcje metaboliczne

post by related

related post

rp_nauka47.jpgZasadniczą cechą współcześnie zachodzących procesów metabolicznych jest powolne, stopniowe uwalnianie energii zmagazynowanej w wiązaniach chemicznych związków organicznych, oraz jej wykorzystanie w podstawowych procesach życiowych. W żywych komórkach proces ten dokonuje się w uporządkowanym ciągu wielu reakcji chemicznych, z których każda katalizowana jest przez inny specyficzny dla niej enzym. Godnym podkreślenia jest fakt, że u wszystkich żywych organizmów pierwszy etap uwalniania energii, czyli cykl oddychania beztlenowego, składa się w zasadzie z takiej samej sekwencji reakcji chemicznych katalizowanych przez podobne enzymy. Podobieństwo ciągłości reakcji enzymatycznych świadczy o tym, że we wszystkich współczesnych żywych organizmach pozostał wspólny ślad pierwotnego metabolizmu, odziedziczony po pierwotnych żywych organizmach. Pierwsze żywe organizmy musiały być heterotrofami uzależnionymi od gotowych związków organicznych zgromadzonych w oceanach. W wyniku wzrostu pierwotnych organizmów żywych oraz ich rozmnażania następowało coraz większe zużycie związków organicznych ze środowiska. Musiało to prowadzić do zwiększenia konkurencji między organizmami ze względu na ograniczone zasoby substancji organicznych, oraz – do naturalnej selekcji sprzyjającej tym pierwotnym organizmom, które potrafiły najlepiej wykorzystać istniejące źródła energii. W stopniowo rozwijającej się walce o byt powoli przewagę musiały osiągnąć organizmy przystosowane do wykorzystywania prostych związków organicznych jako źródła energii. U organizmów tych musiał jednocześnie rozwijać się mechanizm przekształcania tych związków w związki bardziej złożone. Obecnie mamy wystarczające dowody na to, by stwierdzić kiedy pojawiły się po raz pierwszy na Ziemi pierwotne heterotroficzne prokarionty.

Podobne wpisy o edukacji:

Pierwotne reakcje metaboliczne
1 vote, 3.00 avg. rating (68% score)